מצבים בהם חרדה חברתית מתרחשת

אם אתה מתמודד או התמודדת בעבר עם אחד או יותר מהמצבים הבאים ייתכן כי אתה סובל מחרדה חברתית :